Gå og Skovture med Norsk Lundehund.

Lundehundegalleri Geelskov 23. oktober. 2016

Lundehundegalleri Fakse kalk brud 1. ok. 2016

Lundehundegalleri Gåture fra årene 2007 til 2010

Lundehundegalleri Skovtur Bognæs, Tuse Næs 8 maj 2016

Lundehundegalleri Skovtur Bognæs, Tuse Næs 6. oktober 2013

Lundehundegalleri Trylleskoven søndag den 26. maj 2013

Lundehundegalleri Geelskov 11. nov. 2012